FRUKTA TRADE - KORT MARKETI

Firma Fructa Trade je osnovana u Derventi 1995 i predstavlja jednu od vodećih kompanija u BiH u sektorima proizvodnje, maloprodaje kao i veleprodaje. U poslednjoj dekadi, naša firma je imala jedan od nabržih uspona na teritoriji BiH koji je podijeljen u dvije poslovne divizije: proizvodni sektor i „KORT“ lanac supermarketa. Naš manufakturni pogon trenutno proizvodi brojne proizvode koji su segmentirani u nekoliko brendova: Tomico, Topingo, RD Kafa, Fruktako, Lider, Tomesko I Aqua Doria. Proizvodni pogoni kompanije Fructa Trade su opremljeni tehnologijom prema najvišim standardima proizvodnje koja je u mogućnosti da odgovori najrigoroznijim međunarodnim zahtjevima. Prije više od dvije decenije, počeli smo sa samo tri zaposlena radnika na površini od 300 m2. Danas naša firma zapošljava više od 1300 radnika koji su uključeni u maloprodajni i proizvodni sektor pokrivajući više od 30.000 m2. Lanac supermarket firme Fructa Trade uključuje 42 maloprodajnih objekata u više od 30 gradova širom države, a planovi su proširenje maloprodajne mreže, što uspijevamo uspješno da realizujemo. Zahvaljujući ovim činjenicama, naša kompanija je viđena kao jedan od najvećih poslovnih subjekata u polju našeg djelovanja a čija ekspanizija je projektovana i za skoru budućnost.

 YIMOR

Pored naša četiri stuba socijalne odgovornosti, uključeni smo u mnoge aktivnosti koje imaju pozitivan uticaj na društvene zajednice u kojima živimo i radimo. Oduvijek smo bili spremni da sarađujemo sa individuama, poslovnim subjektima i državnim tijelima kako bismo pružili pomoć onima koji je trebaju. Pored sportskih aktivnosti, finansijski smo pomogli mnoge projekte koje su za cilje imale promovisanje domaće proizvodnje.
Naši poslovni poduhvati su prijateljski nastrojeni ka prirodnom okruženju jer obraćamo pažnju na sledeće: Reduciranje i recikliranje otpada – veliki dio otpada koji je proizveden našim operativnim aktivnostima predstavljaju kartonska i plastična pakovanja koje 100% recikliramo. Ovi kao i drugi materijali su separatisani u posebna skladišta, presovani i distribuisani partnerskom centru za procesuiranje otpada. Otpad u okviru prehrane je veoma nizak a koji je na specijalan način recikliran. Takođe, naša firma sarađuje sa posebnim ustanovama kojima doniramo višak prehrabenih dobara koja su kasnije podijeljena onima koji to trebaju. Transportna efikasnost – prevoz zaliha, od dobavljača do naših skladišta kao i skladišta naših klijenata, predstavlja jednu značajnu proporciju ukupnog nivoa ugljen – dioksida. Radimo sve što je u mogućnostima našeg poslovanja kako bismo redukovali potrošnju goriva koristeći novija i laganija vozila. Podržavajući smanjenje zagađenosti, doprinosimo ukupnom razvoju društva u kome poslujemo.

YIMOR

U svim poljima našeg poslovanja, uvijek dajemo sve od sebe kako bismo shvatili i ispunili potrebe naših kupaca. To radimo da bismo bili u mogućnosti da im obezbedimo najkvalitetnije proizvode po najboljim cijenama. Vođeni smo željama i interesima naših kupaca i jako cijenimo njihovu povratnu informaciju kada je u pitanju kvalitet, asortiman te ukupno zadovoljstvo našim poslovanjem. Naša je obaveza da kreiramo, izaberemo i proizvedemo takve proizvode koji će odgovoriti i zadovoljiti njihova očekivanja kupaca. Takođe smo svjesni činjenice koliko je važno voditi zdrav način ishrane te smo posvećeni obezbeđivanju naših kupaca zdravim proizvodima kao i njihovim nutritivnim informacijama.

YIMOR

Naša firma se brine da sve što se prodaje u našim radnjama ispunjava sve domaće i međunarodne sigurnosne standarde. S toga, mi ili primenjujemo rigorozne procedure proizvodnje ili sarađujemo zajedno sa našim dobavljačima koji žele da integrišu rigorozne nutritivne zahtjeve. Kompanija Fructa Trade se zalaže kako bi omogućila svim sadašnjim i budućim kupcima da donesu jednu informisanu odluku pri kupovini, obezbeđujući im jednu preciznu i transparentnu informaciju nutritivne etikete kao i servis za podršku kupcima.

face