PRATITE SNIŽENJA BESPLATNO

Počela proizvodnja omega-3 jaja u BiH

Realizacija inovacije - Krajem ovog mjeseca na bh. tržištu će se po prvi put naći omega-3 jaje, inovativni proizvod koji je osmislio profesor sa Biotehničkog fakulteta u Bihaću Mirsad Veladžić

Idejom da se kokošima u ishranu ubacuje lan kako bi se dobilo jaje koje sadrži visok stupanj omega-3 masti , kojima se mogu prvenirati kardiovaskularne bolesti, odmah je pronašla i partnera u poslovnom sektoru koji je ovu ideju odlučio realizirati. Radi se o kompaniji Posavina koka koja će proizvoditi ova jaja i plasirati ih na tržište BiH i Hrvatske.

Riječ je o jajima koja sadrže dosta omega-3 masnih kiselina i tri do četiri puta manje omega-6 masnoća od klasičnih jaja.

Inače, čitav ovaj projekt je rađen u koordinaciji javne uprave, fakulteta i privatnog sektora. Tako je Agencija za sigurnost hrane BiH napravila izmjene pravilnika kojim su određeni standardi koje moraju zadovoljiti jaja koja se budu prodavala pod ovim nazivom.

Urađena su i prve analize koje pokazuju da ovaj proizvod zadovoljava standarde koji se očekuju od proizvoda koje na tržište izlazi sa tim imenom.

Prema riječima profesora Veladžića, analiza je obavljena u insitutu "Emona" iz Ljubljane koji je ovlašten za ova istraživanja, a nekoliko njihovih zaposlenika je išlo i na edukaciju kako bi to znanje mogli primjeniti u zemlji. "Kako bi sve to profunkcioniralo moramo još osigurati sredstva za opremu u laboratoriju kako bi se ovakva istraživanja mogla raditi i kod nas. Za to je potrebno negdje oko 100 000 KM", kaže Veladžić.

Očekuje se također da će pokretanje ovakve proizvodnje potaknuti proizvodnju lana na ovom području. "Trenutno imamo samo jednog uzgajivača lana u Bosanskom Petrovcu, ali već sada počinje rasti interes stanovništva za njegovu proizvodnju, kako zbog njegove visoke cijene tako i koristi kada je u pitanju ishrana", navodi naš sugovornk.

Ističe da lan sve više postaje pesrspektivna kultura. Prije svega jer prinos po hektaru iznosi oko dvije tone što je jako dobro budući da radi o žitarici visoke cijene.

I Fakultet trenutno radi eksperimente koji će pokazati koje su mjere potrebne za jednu suvremenu tehnologiju uzgoja lana. "Izvršili smo postavljanje ogleda sa različitim gnjojivom koje će pokazati koje daje najbolje rezultate kada su u pitanju prinos i kvaliteta", priča nam profesor.

Alma Hasanović, savjetnica u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je uključeno u realizaciju čitave ove ideje koja se odvija kroz projekt Triple Helix, smatra da bi pokretanje laboratorije u sklopu Biotehničkog fakulteta u Bihaću pojeftinilo proizvod i učinilo ga konkurentnim. Iako je evidentno da će on biti malo skuplji nego obična jaja, istraživanja tržišta u BiH i Hrvatskoj, kaže ona, pokazala su da su potrošači spremni platiti više za jaje koje je zdravije od običnog jajeta.

Osim ovoga brojne mogućnosti koje se pružaju kroz ovaj projekt jer se tu otvara mogućnost veće proizvodnje lana, što bi omogućilo razvoj tekstilne industrije, a tu je i mogućnost korištenja za prehranu stoke. Osim navedenog, razmatra se i mogućnost proizvodnje piletine obogaćene omega - 3 sastojcima.

face