PRATITE SNIŽENJA BESPLATNO

U Preventu posao za 600 radnika

Uspjeh aktivne politike zapošljavanja - Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Vladom BPK Goražde, JU SSŠ "Džemal Bijedić" Goražde, USAID –Sida FIRMA Projekt i preduzećem "Prevent" provodi uspješan program aktivne politike zapošljavanja, koji će za rezultat imati zapošljavanje 600 osoba sa evidencije nezaposlenih lica.  Program je uključio predstavnike javnih vlasti, privatnog sektora i obrazovnog sistema, te je uz veoma efikasno korišćenje sredstava za aktivne mjere postigao rekordne rezulate, u veoma kratkom roku.

"Program srednjeg stručnog obrazovanja i obuke prekvalifikacije za zanimanje krojač", promoviran je u petak u firmi "Prevent" svim institucijama koje se bave zapošljavanjem u BiH, kao i široj javnosti. Program je prezentirala direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo, a prigodnim govorom, prisutnima su se obratili premijer BPK Emir Frašto, direktor firme "Prevent Goražde" Haris Rahman i vođa Tima, predstavnica USAID-a, Dženi Dimond.

Govoreći o ciljevima Skupštine i Vlade koji su usvajanjem Zakona o imovini omogućili privrednim subjektima dobre uslove za zapošljavanje radnika, premijer BPK Goražde Emir Frašto je kazao da je firma "Prevent" najbolji primjer ove politike, kao i okosnica budućeg regionalnog razvoja.

"Ovim smo učinili prvi iskorak, činićemo i sljedeće, a sve s ciljem da više ne obrazujemo ljude koji će cijeli svoj vijek provesti na birou čekajući posao, već da našu obrazovnu politiku prilagodimo tržištu rada i stvarnim potrebama privrede. Jedan od tih koraka je i aktiviranje odjeljenja mašinske struke u Srednjoj tehničkoj školi, te otvaranje Odjela Mašinskog fakulteta u Goraždu. Čestitam svim učesnicima ovog projekta na izvanrednom uspjehu, kojim se ponosimo, koji našu sredinu oplemenjuje i čini boljom od drugih – kazao je, između ostalog", premijer Frašto.

Direktor "Preventa" Haris Rahman naglasio je da su ustupanjem jednog dijela imovine BPK-a Goražde firmi "Prevent" za 1 KM stvoreni uslovi da se broj uposlenih poveća, a najveći broj uposlen je upravo u ovoj najmlađoj firmi ASA grupacije i najuspješnijom u dijelu proizvodnje automobilskih presvlaka za "Golf 6", "Golf 6+" i "Golf 7".

"Ovo je dobar primjer kako svi, od lokalne zajednice, vlasti, zavoda, obrazovnih institucija, možemo uraditi dobre stvari. Sigurna sam da će u ovoj godini Služba, zahvaljujući "Preventu“ i drugim poslodavcima, nastaviti trend smanjivanja stope nezaposlenosti", riječi su direktorice Službe za zapošljavanje BPK Nafije Hodo.

Podršku ovom projektu, uz želju da se slični rezultati realizuju i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ovom prilikom uputili su i direktori Agencije za rad i zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje Adnan Delić i Kenan Rešo, kao i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković, navodi se u saopćenju Vlade BPK.

face