PRATITE SNIŽENJA BESPLATNO

Od 2007. do 2011. godine BiH izgubila milijarde investicija

 Drastičan pad stranih investicija u svijetu nastupio je od 2007. godine, dok dugoročnije projekcije pokazuju da bi do blažeg poboljšanja moglo doći u sljedećoj godini, istaknuto je jučer na okruglom stolu u Banjaluci o temi "Mogućnosti unapređenja promocije investicionih ulaganja BiH".

Direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija BiH /FIPA/ Jelica Grujić istakla je da su strani investitori jako važna kategorija za BiH.

Ona je istakla da se može očekivati da se 2012. godina u BiH u pogledu investicija zadrži na nivou 2011, ili da ima blagi rast.

"U situaciji kada zemlja nema mogućnosti da iz vlastite akumulacije obezbijedi sredstva za privredni rast i nema mogućnosti za dalje zaduživanje strane investicije predstavljaju jedan od najlakših i najbržih načina za pokretanja privrednih ciklusa", rekla je Grujićeva.

Ona je navela da pojedini izvještaji govore da BiH stoji malo lošije u odnosu na zemlje okruženja u pogledu konkurentnosti za poslovno okruženje, nivou korupcije u javnom sektoru i nivou ekonomskih sloboda.

Sekretar Područne privredne komore Banjaluka Jadranka Cvetković, koja je i odgovorno lice za provođenje projekta "NET", istakla je da ovaj projekat ima četiri osnovna radna paketa, te da je današnji okrugli sto jedan od njih i odnosi se na dijalog sa organima vlasti na svim nivoima.

"Jedan radni paket projekta `NET` – umrežavanje, edukacija i obuka je i edukacija za naše saradnike koja počinje u septembru, a koja podrazumjeva nove alate i instrumente i saznanja o EU i promociji privrede", rekla je Cvetkovićeva.

Izvršni direktor Savjeta stranih investitora u BiH Bojana Škrobić–Omerović izrazila je zadovoljstvo što su privredne komore u BiH započele dijalog, naglasivši da je saradnja neophodna kako bi privredni razvoj BiH krenuo u željenom pravcu.

"Akumulacija domaćeg kapitala nije dovoljna da bi krenuli reformski procesi i da bi privreda BiH bila konkurentna te da bi se investiciona klima poboljšala, zbog čega su neophodne strane investicije", rekla je Škrobić-Omerović.

Prema njenim riječima, strani investitori u FBiH i Republici Srpskoj žele vidjeti jedinstvena zakonska rješenja, dosljednu primjenu postojećih propisa i pravnu, političku i ekonomsku sigurnost u BiH.

Ona je rekla da su investicije u BiH od 2007. do 2011. godine bile u stalnom padu, te da su procjene da je BiH tada izgubila milijarde investicija.

Prema riječima Škrobić–Omerović, u 2010. godini bilo je 370 miliona KM investicija, a u 2011. više od 600 miliona KM, što znači da opet ima napretka.

Okruglim stolom, koji je održan u Privrednoj komori Republike Srpske, započela je druga godina rada u projektu "NET" – projektu umrežavanja, obuke i edukacije zaposlenih u privrednim komorama u BiH koji se realizuje sredstvima iz Fonda IPA.

face