PRATITE SNIŽENJA BESPLATNO

U planu izgradnja turističko-sportskog i rekreacionog kompleksa

Glamočki “Hrast” vrijedan oko 15 miliona eura - Na području Glamoča planirana je izgradnja turističkog i sportsko-rekreacionog kompleksa Hrast vrijednog oko 15 miliona eura.

Budući investitor kompanija Bili Kamen iz Glamoča projekat planira započeti ove ili već naredne godine. Trenutni problem su finansijska sredstva, koja planiraju osigurati putem kredita, nakon što pribave sve potrebne dozvole za gradnju.

Studija uticaja na okoliš za ovaj projekat već ne javnom uvidu kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a za 11. maj je u Glamoču zakazana i javna rasprava.
Prema ugovoru o koncesiji područje projekta obuhvata površinu oko 190 ha na kojoj će se graditi parking prostori, hotel sa četiri zvjezdice, hotel sa sportskim terenom, bungalovi, teniski i košarkaški tereni, ski staze, šetnice….

Planom je predviđeno da se već 13 postojećih bungalova djelimično ruši i obnovi, odnosno radit će se kompletno vanjsko i unutrašnje uređenje, dogradnja terasa, a u cilju povećanja smještajnih kapaciteta planom je predviđena i izgradnja 14 novih bungalova.

Odmah pored bungalova gradit će se hotel koji će se sastojati od podruma, prizemlja, dva sprata i potkrovlja. U podrumu će se nalaziti: fitness, wellnes, strojno tehničke prostorije i ostave, dok će u prizemlju biti smještena kuhinja, cafe bar, te jedna konoba sa domaćim duhom. Na spratovima I i II i potkrovlju će biti sobe za odmor (prenoćište), tj. 30 po spratu. U okviru hotela planirana je i recepcija te manja suvenirnica.

U okviru kompleksa nalazit će se i ugostiteljski objekat Jezero koji će biti izgrađen na jednom umjetnom otoku površine oko 600 m2. Veličina objekta bit će 30x12, a cijeli objekat zamišljeno je da bude napravljen od prirodnih materijala.

Imajući u vidu da se cijeli kompleks zamišlja kao jedinstven "Sportsko-rekreacijski centar" izgradnja sportskih objekata je prioritet za funkcionisanje centra. Te je predviđena gradnja jednog nogometnog terena za igranje utakmica, tri nogometna igrališta, od kojih jedno sa atelstkom stazom i drugim sadržajima za atletiku, osam terena za tenis, teren odbojke na pijesku, univerzalni teren za košarku, rukomet... U središtu sportskih objekata nalazio bi se objekat (svlačionica) za sportaše, te jedan ugostiteljski objekat (caffe-bar) uz fontanu sa terasom i šetnicom. 

U okviru Hotela II planirana je sportska dvorana sa smještajem za sportiste. Također, u sklopu kompleksa biće izgrađena kotlovnica ukupne površine 135 m2 koja će biti na biomasu, snage dva MWth toplinske energije.

Izgradnja ski-centra predviđena je na padinama obronaka Mali i Veliki Rajan. Ski centar obuhvatit će tri staze. Ukupna dužina staža iznosit će 4.5 - 5 km, dok će širina pojasa staze biti oko 50 m. Za normalno funkcionisanje ski centra neophodna je i izgradnja žičare četverosjeda, kojom bi se optimalno sa do 1.500 gostiju na sat moglo osigurati normalan rad ski centra. 

Studijom je predviđena nabavka i izgradnja sistema za osnježavanje, snježnih topova i instalacije vodovoda. Za osnježavanje bi se koristilo postojeće jezero Hrast i retencijsko jezero koja će biti izgrađena na gornjem dijelu staza kapaciteteta 10.000 m3.

Što se tiče koncepcije turističkog i sportskog rekreacionog kompleksa Hrast biće usmjerena na slobodno korištenje prirodnih resursa i rekreacijskih sadržaja.

face